BurstingPipe

Privacy verklaring

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Unilever Belgium NV, een bedrijf dat is gevestigd te 1190 Brussel aan de Humaniteitslaan 292 in België, met ondernemingsnummer 0438.390.312 hierna te noemen ('Unilever').
In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de websites van alle Unilever merken alsmede, indien van toepassing, de Social Media kanalen van het betreffende merk, zoals bijvoorbeeld de Facebook pagina van een Unilever merk.

1. Waarom verzamelt Unilever gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
- De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
- Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Unilever producten en acties.
- Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Unilever en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
- Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.
Indien je één van de Unilever Facebook pagina?s 'Liked', kunnen onder (persoons) gegevens ook worden verstaan de gegevens die op je Facebook pagina deelt, zoals je Facebook naam, profiel foto, geslacht en overige informatie die je expliciet met Unilever deelt,
Daarnaast gebruiken diverse Unilever websites Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Unilever het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Unilever eventuele reclame campagne's of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit jouw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

2. Aan wie kan Unilever gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Verder zal Unilever uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
Ook wordt bepaalde informatie verzameld met 'Pixel Tags'. Hierdoor kan onder meer worden gekeken hoe een website wordt bezocht (bv informatie over het gebruik van de website zodat banners e.d. beter geplaatst kunnen worden. Overigens zal informatie die wordt verzameld met 'Pixel Tags' geen persoonsgegevens bevatten maar kan wel worden gekoppeld aan de gegevens die bij Unilever al bekend zijn).
U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies en 'Pixel Tags' worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.
Daarnaast gebruiken diverse Unilever-websites Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Unilever het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Unilever eventuele reclamecampagne?s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Verder kan er op deze website en de overige Unilever Social Media kanalen een tool wordt gebruikt, Sysomos, waarmee de online conversaties geanalyseerd kunnen worden. De tool wordt gebruikt om inzicht te krijgen over onze producten en merken.

4. Is Unilever verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Unilever verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, dit geldt ook voor banners, promotionele acties en advertentie van derden die op onze website zijn geplaatst. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
Hoewel Unilever verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Facebook pagina?s en overige toepassingen/applicaties, wordt www.facebook.com beheerd en gecontroleerd door Facebook Inc. Voor informatie over gebruik en toegang tot Facebook verwijzen we u naar de voorwaarden van Facebook, welke u kunt vinden op:
http://www.facebook.com/policy.php#!/terms.php

5. Hoe beschermt Unilever de gegevens?

Unilever draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Unilever te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Unilever zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Unilever kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Unilever, kunt u contact opnemen met:
Unilever Benelux Brussels
tav Afdeling Communicatie
Boulevard de l'Humanite 292
B-1190 Brussels
Belgium
Tel. 00 32 2 333 6666
Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ten slotte

Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing.